Hus med holdning!

7 juni 2017af Landsforeningen Økologisk Byggeri

Bæredygtigt Byggeri på Brenderup Højskole

På Brenderup Højskole forsøger vi lige nu, at bane vejen for fremtidens bæredygtige byggeri! Et hold af elever og underviser Steen Møller, bygger sammen et såkaldt off-grid halmhus op fra bunden. Fra det første spadestik og fra de første træer fældes i skoven, – til det endelige hus står færdigt.

Over foråret 2017 opfører vi et 130m2 stort halmhus, som en del af Brenderup Højskoles arbejde med at udvikle måden vi bygger og bor på. Huset kalder vi Det Selvgenerende Hus – eller Off-Grid huset – fordi det er afkoblet alle netværk og i stedet producerer al vand, varme og elektricitet selv. Regnvand opsamles og renses til bade- og drikkevand. Alt spildevand, inklusive det fra toilettet, genbruges som vand og gødning til planter. Elektricitet produceres af solceller og termoelektriske celler og varmt vand opvarmes med solfangere og pillefyr. Vi regner med blot at bruge 2-3rm brænder om året – og igennem husets røgvasker produceres gødningsvand, der kan bruges til at gøde træer, som så bliver til brændsel, osv. Det er hele tiden den helhedsorienterede selvbærende tanke der kendetegner husets løsninger. På den måde sikre dækker vi alle beboeres (2 voksne og 2 børn) behov, ved hjælp af grøn og vedvarende energi og principper.

Derudover bygger vi primært af naturmaterialer og efterlader et meget lille CO2 aftryk i produktionen. Valget af materialer og husets design gør samtidig, at det er meget billigt at bygge, hvilket er en grundlæggende del af filosofien bag huset. De samlede udgifter til byggeriet forventes at blive under 200.000kr, hvilket i sig selv baner vejen for et gældsfrit og bæredygtigt liv. Naturmaterialerne og de selvgenererende funktioner i huset gør det også ekstremt billigt at bo i. Vi regner med at den årlige samlede driftudgift vil blive på ca. 5.000kr (inkl. forsikring, grundskyld mv.).

Når vi er koblet af, så skal vi tænke anderledes. VI skal tænke hele vejen rundt. – Steen Møller.

Teknikkerne og de enkelte løsninger er udviklet over de seneste 30 år, af bl.a. Steen Møller, som er underviser på kurset Bæredygtighed og Byggeri. Eleverne får gennem egen praktisk erfaring et bredt kendskab til økologisk byggeri, herunder byggereglementer, byggetilladelse og materialeindhold. Derudover lærer de helt konkret, at bygge de enkelte bæredygtige løsninger som biogasanlæg, røgvasker, klimaskærm, solfangere, spildevandssystem mm. Det er kursets primær formål, at man gennem konkret handling, “medvirker til oplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling”. Derfor er en vigtig del af undervisningen også den samtale, vi har undervejs og imens byggeriet står på.

Off-grid huset er et pionér projekt der peger ind i fremtiden, ved at udvikle måden vi bygger og bor på, og samtidig uddanne nogle unge mennesker, til helt konkret at bygge lignende huse selv. Målet er at eleverne skal rustes til at tage ansvar, blive handlekraftige og deltagende i forhold til de udfordringer, fremtiden sandsynligvis vil byde på. Det er en ’bæredygtig dannelse’, der i tråd med højskolens ånd, går gennem håndens arbejde – og en del af de danske folkehøjskolers bevægelse mod bæredygtig udvikling. Brenderup Højskole har tidligere bygget et koncerthus, som også er et halmhus, samt et naturværksted. Begge bygninger har givet gode erfaringer til konstruktionen af off-grid huset og har givet forstander Ole Dedenroth mod på at gå videre endnu. Til efteråret 2017, står Brenderup Højskole således klar med endnu et byggeprojekt – og der er stadig ledige pladser på byggeholdet. Kontakt Brenderup Højskole på kontor@brenderuphojskole.dk for yderligere.

Skriv et svar