LØB opsiger samarbejdet med Det Fælles Bedste

3 november 2017af Lasse Nielsen

LØB trækker sig med øjeblikkelig virkning ud af alt samarbejde med Det Fælles Bedste.

LØB kan ikke stå inde for, og vil ikke gøres ansvarlig for, hvad der foregår eller har foregået de sidste måneder i Det Fælles Bedste.

LØB har længe fundet arbejdet i fællesgruppen omkring Det Fælles Bedste særdeles vanskeligt, da selv elementære aftaler og spilleregler ikke er blevet overholdt.

For lidt over en måned siden valgte de andre foreninger der er repræsenteret i fællesgruppen at fyre vores koordinator i Vejle på usaglig og uretmæssig vis.

Afskedigelse af denne medarbejder skete uden at Vejle Kommune var blevet kontaktet, og på et fællesgruppemøde hvor LØB ikke deltog, og hvor emnet ikke var sat på dagsordenen.

Efterfølgende er der blevet afsendt en fondsansøgning, med LØB som medafsender, uden at vi er blevet orienteret eller spurgt. Dette, selvsagt, på et tidspunkt hvor vores del i samarbejdet er afsluttet.

Der er nu kun repræsentanter for to foreninger tilbage i fællesgruppen, LØS og Omstilling DK, mens Permakultur DK har trukket sig fra det aktive samarbejde og kun stiller op som moralsk støtte. Den medarbejder der var kontakt til Vejle kommune samt lokalbefolkningen, er blevet afskediget.

Fra LØBs side anser vi samarbejdet for dødt, og vi har ikke fantasi til at forestille os et vellykket folketræf i Vejle næste år. 

Skriv et svar