Video fra IDA-arrangementet: Bygningers reelle energiforbrug til drift

30 marts 2018af Lasse Nielsen

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede. En ny undersøgelse fastslår at det målte energiforbrug, til opvarmning af nye fritliggende boliger, er tre gange så stort som det beregnede.

Du kan se en video fra arrangementet ved at følge linket nederst på denne side

Problematikken har været kendt i mange år, hvor der eksempelvis i artiklen ”Varmeforbruget i nye bygninger er ude af kontrol” fra 2006 i Ingeniøren, blev dokumenteret en overskridelse på mellem 70 og 205% i de undersøgte byggerier. I samme artikel blev følgende fremført: ”Forskere på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU mener ikke, at der er grund til at lave så meget hurlumhej ud af, at det målte energiforbrug overstiger det beregnede”.

I løbet af de sidste ti år er problematikken tydeligvis ikke løst, kun eskaleret. I en af de seneste nyere artikler fremføres det synspunkt at der skal sættes en stopper for de øgede isoleringskrav, og i stedet måles mere på bygningerne og de tilhørende konstruktioner samt installationer.

Men hvilke forhold er det, som egentlig har en afgørende indvirkning på energiforbruget? Og hvordan kan disse optimeres? Er det kvaliteten af klimaskærm eller dimensionering af installationerne? Eller byggesjusk?

I dette arrangement ses på flere eksempler fra byggerier med måleresultater fra konstruktionernes og installationernes performance. Vi vil gennem oplæg og diskussion forsøge at afdække hvilke områder der skal prioriteres, undersøges og opgraderes for at opnå et lavt energiforbrug og godt indeklima.

https://universe.ida.dk/on-demand/byggeri-og-anlaeg/bygningers-reelle-energiforbrug-til-drift/?utm_campaign=FTK_IDABygningsfysik&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Skriv et svar