Arbejdsgrupper

LØB har en række arbejdsgrupper, der gør en indsats for at indfrie foreningens mål og handleplan. Nedenfor kan kan du læse nærmere om deres arbejde. Her kan du se, hvem der deltager i de forskellige grupper: Arbejdsgrupper 2015.

Uddannelsesinitiativ:
LØB ønsker at skabe kontaktflader mellem de mange eksperter i økologisk byggeri, og de mange uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med byggeri. Planen er i første omgang, at lave en række foredrag, som LØB tilbyder til uddannelsesinstitutioner, målrettet institutionernes interesse og fagretning.

Stafethold og redaktionsgruppe til hjemmesiden:
LØB har et stafethold, som løbende sikrer indlæg til hjemmesiden. Stafetholdet har 13 medlemmer, der hver måned sørger for at der kommer nye indlæg på hjemmesiden.
Har du forslag til emner eller idéer, til artikler kan du kontakte redaktøren for siden.

Inspirationshuse på hjemmesiden:
LØB ønsker at skabe et opslagsværk på hjemmesiden, med økologske huse og bygninger, som kan fungere som inspiration til personer der skal til at bygge.
Kender du nogen eller har kendskab til et økologisk byggeri, så giv gerne gruppen et praj.

Nyhedsbrev:
LØB vil gerne skabe et nyhedsbrevet med et opdateret layout og gøre det mere omfattende, både hvad kvalitet og kvantitet angår. Nyhedsbrevet skal udkomme 4 gange årligt, og der vil være en redaktør og redaktionsgruppe, der står for arbejdet.

Building Green byggemesse:
Vi gentager vores deltagelse i byggemessen Building Green, hvor vi vil have en stand. Sidste år fik vi mange gode kontakter, og havde nogle gange trafikprop foran vores stand. En lille udstillergruppe har sat sig for at sikre LØB en succesfuld deltagelse igen i år. Messen foregår d. 28 og 29 oktober 2015 i Forum København.

Grøn festival:
Vi deltager på årets Grøn Festival i Odder, hvor vi har en lille stand, med en udstillingsgruppe.

Inspirationstur 2015:
Hvert år har LØB mindst en inspirationstur, hvor vi drager ud og ser på økologisk byggeri og andre bæredygtige tiltag. Vi har en turgruppe, der finder både område og tidspunkt for turen, og sætter turen sammen. Kontakt dem, hvis du har nogle idéer til noget vi kan besøge.

Årsmøde 2016:
Vi skal være en del af det Økologiske Årsmøde i Lejre, der går under titlen Det Fælles Bedste. LØB kommer til at stå for det kulturelle program.