Om LØB

Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) blev stiftet foråret 1997 med det formål at fremme miljøvenligt byggeri. Foreningen er åben for alle – firmaer, organisationer såvel som private – der vil støtte formålet. Se vedtægter for LØB

LØB repræsenterer en bred vifte af forhandlere og producenter af miljøvenlige byggematerialer, håndværkere, arkitekter og andre projekterende, der ligesom private er medlem af ren interesse og udveksler erfaringer.

LØB formidler viden om miljørigtigt byggeri gennem åbne debatfora, tidskrifter, udgivelser, vandreudstillinger, udstillingsaktivitet og udflugter til byggeri.

Som medlem får du LØBs nyhedsbrev tilsendt, samt mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter til reduceret pris. Firmamedlemmer får gennem bl.a. hjemmeside og udstilling mulighed for at formidle viden om deres produkter og ydelser.

LØBs aktiviteter

I forbindelse med LØBs årsmøde i foråret afholdes generalforsamling, foredrag, debat, arbejdsgrupper, udstilling og socialt samvær.  Se årsmøder

Bestyrelse og arbejdsgrupper driver foreningen. Se medlemssiden

Hvert efteråret afholdes der en udflugt til inspirerende økologisk byggeri.

Facade Mulstrup

Hvad er økologisk byggeri?

Idet LØBs formål er at fremme miljøvenlig og sund byggekultur, har vi på vores årsmøde i 2010 lavet en definition af det, vi forstår som økologisk byggeri. Vi har formuleret en række parametre, som et byggeri kan vurderes på. Et byggeri kan således være mere eller mindre miljøvenligt eller bæredygtigt, alt efter i hvor høj grad nedenstående parametre er opfyldt.

  • Lavt energiforbrug ved fremstilling af produkterne.
  • Det øvrige ressourceforbrug ved fremstillingen af materialerne begrænses mest muligt: fx problemer med spildevand eller stor affaldsproduktion.
  • Lavt forbrug af el, vand og varme i bygningens levetid.
  • Materialernes egenskaber sikrer et sund indeklima.
  • Forhold ved bortskaffelse af materialerne i byggeprocessen og når bygningen nedrives. Fx om materialerne skal deponeres eller kan genanvendes, energi­forbruget ved evt. genanvendelse mv.
  • Lav belastning ved transport af materialer og mandskab
  • Byggeriets arkitektoniske ideer, herunder byggeriets størrelse ift. dets funktion, og dets forhold til omgivelserne.
  • Arbejdsmiljø ved fremstillingen og anvendelsen af materialerne, og i byggeprocessen som sådan er bæredygtigt.
  • Byggepladsens forbrug af el, vand og varme begrænses mest muligt.

Download: Hvad er Økologisk Byggeri

De tidlige kriterier

Uddrag af LØBs kriterier fra årsmødet 7.3.1998 på Snoghøj Folkehøjskole:
Økologisk byggeri er indpasset lokalt, – arkitektonisk og landskabsmæssigt. Der er fokus på enkle løsninger, – godt håndværk, funktionalitet, trivsel og arkitektonisk kvalitet.
Gennem et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere, myndigheder og håndværkere styres projektet sådan, at byggeriet gennem hele sit livsløb belaster mennesker og natur mindst muligt.
Kriterier fra 1998