LØB kriterier

Kriterier for økologisk byggeri
udviklet på LØBs Årsmøde 7.3.1998 på Snoghøj Folkehøjskole

Økologisk byggeri er indpasset lokalt, – arkitektonisk og landskabsmæssigt. Der er fokus på enkle løsninger, – godt håndværk, funktionalitet, trivsel og arkitektonisk kvalitet.

Gennem et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere, myndigheder og håndværkere styres projektet, så byggeriet gennem hele sit livsløb belaster mennesker og natur mindst muligt.

Det gælder om at begrænse

 • Forbrug af ressourcer
 • Sundhedsskadelige effekter
 • Negative miljøpåvirkninger

Miljøpprogrammet for bygningen skal dokumentere

 • at krav om fuld varedeklaration overholdes
 • at krav om varmetab i lavenergi-bygninger minimum overholdes
 • at offentligt støttet byggeri evalueres, min. ved 1 og 5 års eftersyn
 • at der er valgt materialer med lang levetid og mulighed for vedligeholdelse
 • at der er valgt dekomponerbare og genbrugelige/komposterbare konstruktioner og komponenter
 • at luftskifte i opholdsrum etableres ved naturlig ventilation
 • at der ved nyanskaffelser er valgt lavenergi instalationer (f.eks. hvidevarer)
 • at der kun er anvendt konstruktioner med dampspærre i våderum
 • at affald sorteres
 • at tagvand håndteres på egen grund
 • at bygninger er sikret optimal dagslysforsyning

Miljøprogrammet for enfamilie-boliger skal desuden dokumentere

 • at der er brugt vedvarende-, fornybar- eller overskudsenergi
 • at man om muligt håndterer spildevand således at næringsstoffer kommer tilbage i kredsløbet
 • at boligens varme rum udnytter muligheder for passiv opvarmning og at sekundære rum indgår som isolerende zoner
 • at der er plads til kompostering og lufttørring af tøj

I økologisk byggeri må der ikke anvendes

 • problematiske stoffer (f.eks. PVC)