Energi

Tæthus
Energirådgiver med speciale i energirammeberegninger, termografering og blowerdoortest.

Vedvarende Energi
“Vi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan.”

Energitjenesten
Vedvarende Energis landsdækkende konsulenttjeneste. Deres mål er at fremme adfærd og beslutninger, der sparer energi og omstilling af energiforbrug til vedvarende energikilder – ikke kun derhjemme, men også på arbejdspladsen og under transport.

Dansk Solcelleforening
Er en brancheforening for virksomheder, som professionelt beskæftiger sig med solcelleanlæg og beslægtede teknologier. De ønsker at fremme efterspørgslen efter solceller, udbrede kendskabet til solceller samt påvirke den politiske dagsorden.

Varmepumpefabrikantforeningen
“Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at opnå større indflydelse overfor andre organisationer og myndigheder.”

VarmepumpeInfo
Teknologisk Instituts information om varmepumper.

Jysk Ovnsætterlaug
Er et laug der sætter stenovne, som fx den finskemasseovn. som giver en bli og stabil varme, som de finder helt oplagt at have i en bolig frem for varme fra hede metaloverflader.

DAPO – Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne
“Foreningen repræsenterer den samlede branche i Danmark, der via løbende produktudvikling og miljøbevidsthed har bragt danske brændeovne frem til en position som nogle af verdens mest effektive og miljøvenlige.”

Energistyrelsen

Energinet

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
“Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier. I samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder, udvikler staben af ingeniører og biologer nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold.”