Litteratur

Her er en samling litteraturhenvisninger, som både kan nyttige og interessante for såvel garvede og nybegyndere, der søger  inspiration og viden inden for økologisk byggeri.

 Forfatter Titel
Anne Beim, Lena Larsen og Natalie Mossin “Økologi og arkitektonisk kvalitet”; Arkitektskolens Forlag, Århus 2002
Athena Swentzell Steen, Bill Steen og
David Bainbridge
“The Straw Bale House”; Chelsea Green Publishing Company, USA 1994
Bjarne Saxhof “Lavenergikonstruktioner – implementering af erfaringer, Laboratoriet for Varmeisolering Meddelelse nr. 250”; Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby 1993
Carole Crews “Clay Culture: plasters, paints and preservation”; Gourmet Adobe Press, 2010. 202 sider
Carsten Pedersen, Ernst Jan de Place Hansen, Morten Hjorslev Hansen og Rob Marsh “Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer”; SBI-Anvisning 207 1. udgave, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2003.
Link til anvisningen
Chris Butters og Bente Nuth Leland “Fra passivhus til sunne hus – Arkitektur, miljø og helhet”; GAIA agenda forlag, Norge 2012
Dag Roalkvam “Rapport om Naturlig Ventilasjon – Forskningsrapport NABU/NFR”; NABU Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling, Oslo 1997
DTI Byggeri “Bygningsintegreret solenergi  – katalog om teknikker, vinduer, uopvarmede glasrum og komfortforhold”; BPS publikation 120″; BPS-Byggeriets planlægningssystem, Hørsholm 1996
Ejnar Danø, Søren Tofte og Jesper Ditlev “Bygningsdele med celluloseuld og høruld – eksempler”; Dansk Brandteknisk Institut og Bygge- og Miljøteknik Aps, DK 2000
Erik Christophersen “Naturlig ventilation i enfamiliehuse – SBI-meddelelse 116”; Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1996
Henrik Harvig m.fl. “Lærkebo – evaluering af boliger for allergikere”; BUR rapport, Byggeriets Udviklingsråd, København 1992
Ianto Evans, Leslie Jackson “Rocket Mass Heaters – Superefficient Woodstoves YOU Can Build (and Snuggle up to)”; Cob Cottage Publications, USA 2007. www.rocketstoves.com
Ianto Evans, Michael G. Smith og Linda Smiley “The Hand-Sculpted House: A Practical and Philosophical Guide to Building a Cob Cottage”; Chelsea Green Publishing Co, 2002
Jorma Säteri m.fl. “Naturlig ventilation – NKB Utskotts- och arbetsrapporter”; NBK Nordiska kommitén för byggbestämmelser, Helsinfors 1996
Jørgen Munch-Andersen og Birte Møller Andersen “Halmhuse – udformning og materialeegenskaber, By og Byg Resultater 033”; Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2004
Kiko Denzer “Build your own earth oven”; Hand print press, 3. udgave 2007.
Kiko Denzer “Dig your Hands in the Dirt! A Manual for making art out of earth”; Hand Print Press, 2005
Kjeld Johnsen “Højisolerede glashuse – SBI-rapport 220”; SBI Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1993
Lloyd Kahn “Builders of the Pacific Coast”; Shelter Publications, 2008. 251 sider
Lloyd Kahn “Home Work: Handbuild Shelter”; Shelter Publications, 2004. 245 sider
Matts Myhrman og
S. O. MacDonald
“Build it with Bales – A Step-by-Step Guide to Straw-Bale Construction – version 2”; Out On Bale, USA 1997
Max and Eva Edleson “Build your own barrel Oven: a guide for making a versatile, efficient and easy to use wood-fired oven” – Handprint press, 2012.
Ole Rasmussen og
K. Jørgen Christensen
Fem glasfacader – optimering af energi- og komfortforhold, BPS publikation 131″; BPS-Byggeriets planlægningssystem, Hørsholm 2000
Ove Mørck m.fl. “Lavenergibebyggelse med solvarme”;
Paula Baker-Laporte, Erica Elliott og John Banta “A Healthy House: A practical guide for Architects, Builders & Homeowners”; New Society Publishers, 2008
Paula Baker-Laporte og Robert Laporte “Eco Nest: Creating Suistainable Sanctuaries af Clay, Straw and Timber”; Gibbs Smith Publisher, 2005. 136 sider
Rie Øhlenschlæger “Den Grønne Bygherrevejledning – for miljø- og kvalitetsbevidste bygherrer”; Det Økologiske Råd, København 2006
Rob Marsh m.fl.: “Arkitektur og miljø – form konstruktion materialer – og miljøpåvirkning”; Arkitektskolens Forlag, Århus 2000
Rob Marsh og
Michael Lauring
“Bolig – Miljø – Kvalitet, SBI 2005:15, 1.udgave”; Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2005
Rob Marsh og Michael Lauring (red.) “Bolig og naturlig ventilation – indeklima energi driftssikkerhed”; Arkitektskolens Forlag, Århus 2003
Søren Vadstrup “Træbeklædning – Historie og vedligeholdelse”; Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, København 2000
Tegnestuen Vindrosen “Lerjord som byggemateriale – vejledning”; BUR rapport, Byggeriets Udviklingsråd, København 1993
Tegnestuen Vindrosen og COWIconsult “Styrke gennem form – et materialebesparende byggesystem”; BUR rapport, Byggeriets Udviklingsråd, København 1988
Patricia Massó “Cool Hotels: Ecological”; TeNeues, 2007. 400 sider
Varis Bokalders og Maria Block “The Whole Building Handbook: How to design Healty, Efficient and Sustainable Buildings”; Earthscan, 2010

 

Noget af materialet har nogle år på bagen. De er taget med her idet, de i stor udstrækning præsenterer grundviden og -forhold af teknisk karakter. Altså viden som typisk ikke bliver forældet. I noget af litteraturen finder man ‘genopdaget’ viden, som næsten er gået tabt ved industriens fremmarch, men yderst relevant for økologisk byggeri.

Har du forslag til at andet litteratur, så send henvisningerne til lob@lob.dk og vi tilføjer det listen.